De fundamenten van je woning. Hoe begin je eraan?

afbeelding van een miniatuur huis op fundamenten van een rots.
Met de voorbereidende werken leg je de fundamenten van je nieuwbouw. Ze zijn van groot belang om je project tot een goed einde te brengen.

 

Bodemonderzoek

Voor de werken van de fundamenten starten, is het aangeraden de kwaliteit van de grond te laten analyseren aan de hand van een geotechnisch grondonderzoek. De kwaliteit van de grond is immers bepalend voor het type fundering dat toegepast moet worden. Op basis van een stabiliteitsonderzoek kan snel bepaald worden of de grond voldoende draagkrachtig is. Wanneer de grond bv. te veel klei bevat, wordt er best geopteerd om draagkrachtig zand of bouwstof aan te laten voeren. Wanneer je van plan bent om meer dan 250 m³ grond af te voeren, moet door een erkend bodemsaneringsdeskundige een technisch verslag gemaakt worden die de al dan niet verontreiniging van de grond aantoont.

Grondbemaling

Wanneer het grondwaterpeil hoger staat dan het diepste punt van het gebouw, moet dit peil verlaagd worden om ‘droog’ te kunnen werken. Je kan dit zelf eenvoudig controleren door enkele peilpunten op het perceel te nemen of via een sonderingsverslag. Wanneer het waterniveau te hoog is, worden op verschillende punten pompen aangesloten die het te veel aan water wegpompen.

Grondwerken

In eerste instantie moeten alle obstakels verwijderd worden. Dan kunnen de effectieve grondwerken voor de fundamenten van start gaan. Allereerst wordt de teelaarde afgegraven. De kelder en fundering mogen met het oog op de stevigheid van het huis immers niet in of op teelaarde gebouwd worden. Om deze later nog te kunnen gebruiken, wordt deze aarde dikwijls op het bouwterrein gestapeld om later uit te spreiden. Nadien graaft de grondwerker een gat voor de eventuele kelder en de funderingssleuven. Ineens worden ook de sleuven voor riolering, de septische put en een eventuele stookolietank ingegraven. De overgehouden aanvulgrond kan reeds rondom verspreid worden om de grond te kunnen egaliseren.

Er zijn drie opties voor de grond op uw perceel. Zoals eerder vermeld zal bij een overschot aan aanvulgrond de grond moeten afgevoerd worden nadat een technisch verslag werd gemaakt. Bespreek dit met uw aannemer, hij kan zorgen voor de administratie. De tweede mogelijkheid is dat er sprake is van een nulbalans en u uw perceel kunt afwerken met de aanwezige grond. Als blijkt dat er niet voldoende grond aanwezig is na de gedane uitgravingen, kan er aanvulgrond of bouwstof aangevoerd worden.

Indien je ook wilt ontdekken hoe je geld kan besparen bij het gebruik van machines, wat je kan doen met de resterende aarde en hoe je structurele problemen kan vermijden, moet je zeker jouw gratis gids “Mijn bouw en renovatie aanvragen.  Hier vind je een antwoord op al deze vragen.

Meer tips? Meer info?

Raadpleeg onze gratis gids !

GERELATEERDE ARTIKELS

Is jouw huis klaar voor de herfst?

Is jouw woning klaar voor de herfst? Een afbeelding van herfstbladeren.

September is begonnen, de herfst is dus niet veraf. En de komst van de herfst betekent voorbereidingen aan je huis. Maar waar moet je juist op letten? Met deze tips is jouw woning klaar om […]

Lees meer ...

Hebt u recht op een premie voor een zonneboiler of warmtepomp?

Dankzij een zonneboiler, zonnepanelen of warmtepomp hebt u in 2018 al heel wat geld kunnen besparen. Het is al enkele weken hoogzomer en we genieten van uitzonderlijk veel zon. In dit artikel bekijken we of […]

Lees meer ...

Zwembad: monoblok, bouwkundige zwembaden of zwemvijver

Zwembad: Een foto van een zwemvijver in de zomer.

Een zwembad is de oplossing voor wie wil zwemmen in eigen tuin. Er bestaan verschillende mogelijkheden: een klassiek zwembad, een zwemvijver of een mix van beide types. Heel wat mensen dromen ervan een zwembad te […]

Lees meer ...

NEEM DE JUISTE BESLISSINGEN BIJ UW (VER)BOUWPROJECT !

Vraag via deze website uw wegwijzer voor alle nog te nemen (ver)bouwbeslissingen.

Contact

Pin It on Pinterest

Share This